SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e-bok [e`-] substantiv ~en e-böcker e-bok·enbokliknande elektronisk produkt med ned­laddade texter från ett an­tal böcker bok.databehandl.JFRcohyponymläsplatta i e-boken kan man själv välja vilken storlek texten ska ha, vilket upp­skattas av många syn­skadadesedan 1998