SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ecklesiasti´k adjektiv ~t ecklesi·ast·iksom har att göra med kyrkan ngt åld.admin.af.relig.samh.biskopen kom i ecklesiastik skrudsedan 1716till grek. ekklesi´a ’församling; kyrka’