publicerad: 2021  
besvära sig besvärade besvärat
verb
besvä´ra sig
1 sär­skilt i artighets­fraser ta på sig besvär
besvära sig (med något/att+verb)
besvära sig (med något)
besvära sig (med att+verb)
vill du besvära dig med att svara i telefon?
ofta ironiskt
kommunen besvärar sig inte med någon snö­röjning i år; besvära dig inte, för all del!
belagt sedan 1626
2 an­föra formellt klago­mål till högre myndighet över lägre myndighets beslut
besvära sig (över något/sats) (hos någon/något)
besvära sig (över något) (hos någon)
besvära sig (över något) (hos något)
besvära sig (över sats) (hos någon)
besvära sig (över sats) (hos något)
han har besvärat sig hos regeringen; hon besvärade sig över taxerings­nämndens beslut
belagt sedan 1627
besvära sigbesvärande