SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eder seni
eder [e`-äv.e´-] pronomen ~t edra vid artig hän­vändelse ofta skrivet med stor bok­stav er åld. el. formelltNollsom svar på edert ärade brev av den 14 dennes vill vi fram­hålla ...sedan trol. senare hälften av 1200-taletrunristad kyrkdörr, Hörsne, Gotland (Sveriges runinskrifter)runform iþra (ack.), fornsv. iþar; gemens. germ. ord av o­visst urspr.; jfr er