publicerad: 2021  
1beting betinget, plural beting, bestämd plural betingen
be·ting·et
substantiv
beting´
av­talad ersättning för viss, i för­väg överens­kommen arbets­uppgift som inne­bär av­gränsade, gärna större, arbets­uppdrag; särsk. i mots. till tid­lön
() beting
jobba på beting; städnings­arbete sker ofta på beting
ofta med ton­vikt på upp­giften i stället för betalningen överens­kommen arbets­uppgift som ut­förs mot av­talad ersättning
arbetsbeting
göra klart betinget; grävningen av husgrunderna lades ut på beting
spec. i skol­sammanhang om större inläsnings­uppgifter
franska revolutionen läste de på beting; det sista betinget var väldigt arbetsamt
belagt sedan 1788; till betinga
2beting betingen betingar
bet·ing·en
substantiv
be`ting
an­ordning på för­däck av far­tyg eller båt för fastgöring av ankar­tåg eller förtöjning ofta i form av en kraftig stolpe genom däck
belagt sedan 1551; av lågtyska el. nederländska beting med samma betydelse; trol. besläktat med äldre sv. bette 'tvär­balk', till 1bita!!