SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
edition [-∫o´n] substantiv ~en ~er ed·it·ion·en(text­kritisk) ut­gåva ofta försedd med kommentarer; vanligen av äldre författares verk bok.JFRcohyponymupplaga 2 bibeleditionstandardeditiontexteditionen ny edition av Strindbergs samlade verken edition (av ngt)sedan 1635av lat. edit´io ’ut­givande’, till e´dere ’ut­ge’; jfr edera