publicerad: 2021  
bets betsen betser
bets·en
substantiv
en (mörkbrun) lösning av färg­ämnen och/eller kemiskt aktiva ämnen som an­vänds för genom­skinlig färgning av trä så att träets yt­struktur fort­farande syns
JFR lasyr
brunbets; mahognybets
belagt sedan 1839; till betsa