publicerad: 2021  
betyga betygade betygat
verb
bety´ga
ge ut­talad försäkran om sin in­ställning till något el. sin upp­fattning om något
någon betygar (någon) något/sats
någon betygar (någon) något
någon betygar (någon) sats
sände­buden betygade kejsaren sin vördnad; han betygade henne sin kärlek
ofta försvagat intyga
här är "schysst", betygar en tolv­åring
belagt sedan 1402 (öppet brev utfärdat av Birgitta Magnusdotter om försäljning av jord till ärkebiskop Henrik (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska betygha; av lågtyska betügen med samma betydelse, till tügen 'in­tyga', till tüch, tüge 'vittne; in­tyg'; jfr ur­sprung till intyga, övertyga
betygabetygande