publicerad: 2021  
beväpna beväpnade beväpnat
verb
bevä´pna
ofta perfekt particip ut­rusta (någon eller något) med vapen
JFR väpna
pistolbeväpnad
någon beväpnar någon/något (med något)
någon beväpnar någon (med något)
någon beväpnar något (med något)
den tungt beväpnade kravallpolisen; en primitivt beväpnad bonde­armé; folk­massan beväpnade sig med gat­stenar
äv. ut­vidgat utrusta med något hjälp­medel
blomman är så liten att den endast kan studeras med beväpnat öga
äv. bildligt (ofta refl.)
vi måste beväpna oss med tåla­mod
beväpnad till tänderna se tand
belagt sedan ca 1500 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska beväpna
beväpnabeväpnande, beväpning