publicerad: 2021  
bibehålla sig bibehöll bibehållit, presens bibehåller
bi|­be·håll·er sig
verb
bi`behålla sig
behålla sitt ur­sprungliga till­stånd
någon/något bibehåller sig (sätt)
någon bibehåller sig (sätt)
något bibehåller sig (sätt)
den medel­tida fasaden har bi­behållit sig förbluffande väl
belagt sedan 1746