publicerad: 2021  
blod blodet ibland bloden
blod·et
substantiv
livs­nödvändig röd vätska i ådrorna hos människor och högre djur som transporterar syre, närings­ämnen m.m. in­om kroppen; ibland äv. om vätska med liknande funktion hos lägre djur
mensblod; näsblod
blodets koagulering; blodet består av blod­kroppar och plasma; ge blod; donera blod; lämna blod; den skadade hade förlorat mycket blod; en person på 70 kilo har ungefär fem liter blod i kroppen
ofta bildligt, spec. i ut­tryck för (förlorade) liv el. kroppslig skada
segern kostade mycket blod; en skymf som bara kunde av­tvås i blod
spec. äv. i ut­tryck för livs­kraft, temperament etc.
hetsigt blod; hennes blod råkade i svallning; blodet steg honom åt huvudet
spec. äv. i ut­tryck för här­stamning eller dylikt
konungablod
adligt blod; hon har ett par droppar spanskt blod i ådrorna
spec. äv. i ut­tryck för förnyelse (genom att unga krafter an­litas)
till­föra nytt blod till före­taget
spec. äv. i ut­tryck för att någon kommer till skada
publiken ville se blod; hunden vädrade blod
blod är tjockare än vatten släktingar står en närmare än andrade ut­vecklade en vänskap som mot­sade tale­sättet att blod är tjockare än vatten
blod, svett och tårar mycket stor an­strängning och upp­offringsom ofta inne­fattar förlust av människo­liv: Churchills tal om blod, svett och tårar 1940
blått blod adlig här­stamninggrevens äldste son skulle helst gifta sig med en flicka med blått blod
få någons blod att koka göra någon mycket argför­olämpningarna fick hans blod att koka
gråta blod var­dagligtbli förtvivladom någon förlags­redaktör haft skäl att gråta blod är det den som 1945 refuserade ett manus kallat Pippi Långstrump
ha blod på händerna ha gjort sig skyldig till vålds­brottofta mord: hon ville inte turista i ett land där regimen hade så mycket blod på händerna
ha något i blodet ha naturlig fallenhet för någothon har hockeyn i blodet och tränar nästan varje dag
(någon) av kött och blod se kött
prins av blodet se prins
vara av någons kött och blod se kött
väcka ont blod orsaka miss­nöje eller förbittringUSA:s mot­stånd mot den internationella krigs­förbrytar­dom­stolen väckte ont blod på många håll i Europa
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bloþ; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.