publicerad: 2021  
blodkropp blod­kroppen blod­kroppar
blod|­kropp·en
substantiv
blo`dkropp
vanligen plur. typ av cell som ut­gör fast bestånds­del i blodet och har till upp­gift att transportera syre el. bekämpa infektioner
röd blod­kropp cell i blodet med huvud­saklig upp­gift att transportera syre från lungorna ut till vävnader och organett stort an­tal röda blod­kroppar ökar syreupptagnings­förmågan
vit blod­kropp cell i blod eller vävnad som med­verkar vid oskadlig­görandet av bakteriervita blod­kroppar produceras i ben­märgen
belagt sedan 1841