publicerad: 2021  
blomholk blom­holken blom­holkar
blom|­holk·en
substantiv
blom`holk
krans av fjällika hög­blad runt blom­korg hos vissa växter
SYN. holk 2
belagt sedan 1818