SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`gen adjektiv eget egna egn·are1som ngn själv eller ensam äger eller förfogar över admin.ett eget rumegen in­gånghon har ett eget hus på landetde betalade med egna pengaräv. om ngn som man är släkt med el. står nära (ofta emfatiskt)ha egna barnmin egen lilla mammaäv. om handling e.d. som ngn personligen ut­för el. del­tar i, ofta med ton­vikt på själv­ständighet, o­beroende och frihet; ofta mer el. mindre bildligtegenhändigegensinnigbli rik genom eget arbetejag vet av egen erfarenhet, att ...hon såg o­lyckan med egna ögonhan ringde på eget initiativvälja efter eget huvudhon vill gärna gå sina egna vägaräv. med ytterligare ton­vikt på in­riktning på det egna jagetegenkäregennyttatala i egen sakför egen del vill jag inte del­ta i arrangemangethan agerar bara i eget intressedu får göra det på eget an­svaribl. substantiverathon är mån om sitt egetegen företagareseföretagare för sin egen skullseskull gå sin egen vägseväg 1 på egen handsehand 1 på egen riskserisk på eget bevågsebevåg starta/öppna egetstarta eget före­taghan slutade på bygg­firman och startade eget stå på egna benseben 1 stå på egna fötterse1fot 1 ur egen fatabursefatabur vara sin egenäga ett före­tagdet bästa med att vara sin egen är att man själv kan bestämma över sin tid ○ äv. vara själv­ständighan har tagit in­tryck från o­lika håll men är helt sin egen och har en unik berättar­stil sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. eghin; gemens. germ. ord; urspr. perf. part. av 1äga 2som förknippas med viss bestämd före­teelse och bara med den admin.JFRcohyponymunikcohyponymspeciellcohyponymspecifikcohyponymsärskild 1 egennamnegenvärdevarje stad har sin egen styrelsevarje sär­skilt yrke har sitt eget språkäv.som ut­gör ngt för sig själv egenartön ut­gör en egen kommunämnet blev före­mål för en egen av­handlingi egen hög personseperson 1 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga3ut­märkande admin.psykol.JFRcohyponymkarakteristiskcohyponymoriginellcohyponymsäregencohyponymegenartad ångest är något hos människan egeten viss känslighet är henne egenäv. med negativ värderingegendomlig, underlig gubben verkade lite egendet är något eget med henneegen (för ngn/ngt)sedan slutet av 1400-taletH[elige] Susos Gudeliga Snilles VäckareDet heter hennes trogna väninna och hans förmögna mor, men vanligen hans egen bil, även om också hans egna bil kan användas i mindre formella sammanhang. Böjningen av egen avviker sålunda från den vanliga adjektivböjningen, vilket rimligen beror på att ordet är ett pronomen, om än ett adjektivliknande sådant. Observera dock att det måste heta hans alldeles egna bil.