SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ekipe´ra verb ~de ~t ekip·er·arut­rusta med kläder ofta för visst ända­mål kläd.han skulle ekipera barnen in­för skol­startenofta refl.han håller på att ekipera sig in­för doktors­promotionenekipera ngn (för/inför ngt)sedan 1704av fra. équiper med samma betydelse, äldre fra. esquiper ’ut­rusta ett skepp’; trol. av germ. urspr., jfr isl. skipa ’ut­rusta ett skepp’, till skip ’skepp’; jfr skepp, skipa Subst.:vbid1-141440ekiperande, ekipering