publicerad: 2021  
boreal borealt boreala
bore·al
adjektiv
borea´l
i fackspråkliga samman­hang som har att göra med eller före­kommer i nordliga om­råden
boreal skog
belagt sedan 1837; av lat. borea´lis med samma betydelse, till lat., grek. Bor´eas 'nordanvind' (jfr kung Bore)