publicerad: 2021  
borgenär borgenären borgenärer
borg·en·är·en
substantiv
borgenä´r [bårj-]
part i en ekonomisk överens­kommelse som har fordringar på den andra parten om person, före­tag etc.
borgenärerna kommer in­om kort att begära före­taget i konkurs
belagt sedan 1678; bildn. till borga 1 i den äldre bet. 'låna ut'