publicerad: 2021  
botemedel botemedlet, plural bote­medel, bestämd plural botemedlen
bote|­medl·et
substantiv
bo`temedel
medel för att undan­röja ett problem ofta sjukdom men äv. all­männare
botemedel (mot något)
bote­medel mot stress och ut­brändhet; ett bote­medel mot försurningen är kalkning av sjöarna
belagt sedan 1746