SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ekvation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ekv·at·ion·enlikhet mellan två matematiska ut­tryck som vanligen inne­håller en el. flera o­bekanta, ofta betecknade ”x”, ”y” etc. mat.ekvationsräkningekvationssystemandragradsekvationekvationer av första och an­dra gradenekvationen 2x + 3 = 9 har lösningen x = 3äv. bildligt, spec. i ut­tryck för o­förenliga krav e.d.livsekvationmordekvationen ekvation som inte går i­hopde ökade kraven på sjuk­vården i kombination med spar­kraven är en o­möjlig ekvationsedan 1740av lat. æqua´tio ’jämn fördelning’, till æ´quus ’jämn’; jfr egal