SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eld substantiv ~en ~ar eld·en1sam­tidigt upp­trädande av ljus och värme vid kemisk reaktion kem.psykol.JFRcohyponymglöd 1cohyponym1låga 1cohyponym1flamma 1 an­lägga eldtända eldtutta eld på ngtfatta eldsläcka eldendet tog eld i gardinenofta med ton­vikt på så­dan före­teelse som ämne el. (liv­givande el. förhärjande) natur­kraft el. anv. för praktiska ända­målJFRcohyponymbrand 1 steka vid sakta eldhon gjorde upp eld i spisenelden hade falnathon handskades vårds­löst med eldenelden är lös!de tidiga människornas beroende av elden för sin över­levnadäv. med ton­vikt på det brinnande materialet, särsk. när det före­kommer i in­samlad och kontrollerad formJFRcohyponymbrasacohyponymfyr 2 koleldlägereldpåskeldsignalelden öppen eldröra om i eldenden olympiska eldenscouterna satt och sjöng kring sina eldaräv. om liknande (elektriska, kemiska e.d.) fenomeneldsljuselmseldljungeldmareldäv. bildligt, spec. med ton­vikt på det brännande el. lysandeblåeldspec. äv. med ton­vikt på starka känslorkonstnärseldkärlekseldungdomseldkonstens och snillets eldbengalisk elden fyrverkeriblandning som normalt ger röd- eller grönfärgad eldäv. om själva fyrverkeriethan fick föras till sjuk­hus efter att ha träffats av en bengalisk eld bli eld och lågorbli mycket entusiastiskhan blev eld och lågor över att få träffa en så berömd författare få/ha eld i bakenfå/ha mycket bråttomvard.efter den hårda kritiken fick före­taget eld i baken och in­förde snabbt nya arbets­rutiner gjuta/hälla olja på eldense1olja 1 gå genom eld och vatten för ngn/ngtupp­offra sig helt för (att hjälpa) ngn/ngthon är en ut­präglad vinnar­typ som är beredd att gå genom eld och vatten för sitt lag ha många järn i eldensejärn 1 ingen rök utan eldserök 1 (komma/hamna) ur askan i eldense1aska kratsa kastanjerna ur elden (för ngn)sekastanj 1 leka med eldenmed­vetet ut­sätta sig för farastrax innan reporterns död hade en agent varnat henne för att leka med elden och upp­manat henne att lämna landet stryka eldtändahon strök eld på en tänd­sticka sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. elder; gemens. germ. ord av dunkelt urspr. 2knappast plur. av­lossning av skott urspr. om an­tändning av krut i eld­vapen särsk. mil.mil.JFRcohyponymfyr 3 eldvapenkorseldmoteldhäftig eldöppna eldeld upp­hör!äv. mer konkret om (samman­fattningen av) alla skott som av­lossas vid ett till­fälle (av ett el. flera vapen)ofta mil.artillerieldautomateldkanoneldpunkteldbesvara fiendens eldrikta elden mot fiendens högra flankäv. om stridförsta bataljonen kastades i eldenäv. bildligt, särsk. i ut­tryck för att vara i aktionTre Kronor är just nu i elden(i) eldeneld i berget!det blir snart en sprängning!anv. som varningsropsedan ca 1710Min eld är den största i Sverige.August Strindberg, brev till Siri von Essen, hans blivande hustru, 1876