publicerad: 2021  
bulkfartyg bulk­fartyget, plural bulk­fartyg, bestämd plural bulk­fartygen
bulk|­far·tyg·et
substantiv
bul`kfartyg
handels­fartyg som sär­skilt är av­sett för bulk­last
belagt sedan 1965