publicerad: 2021  
by byn byar
by·ar
substantiv
1 grupp av gårdar på lands­bygden som ur bebyggelse­syn­punkt ut­gör en enhet nu­mera utan administrativ betydelse
bybo; bystämma; bergsby; fiskeby; kyrkby
en när­belägen by; förbindelserna med de små byarna uppe i bergen var av­brutna
äv. om annan grupp av hus eller dylikt, ofta för till­fälligt boende el. för viss (fritids)aktivitet
semesterby; stugby; tältby
den olympiska byn
äv. med bi­betydelse av in­skränkthet och dylikt i sammansättn.
byslagsmål; bysnille; bytänkande
ställa/sätta kyrkan mitt i byn se kyrka
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Runsten, Öland (Nilsson)); vanligen runform by (ack.), fornsvenska byr, urspr. 'bo­plats'; bildn. till 2bo!!
2 kraftig vind med kort var­aktighet och ofta med kraftig, kort­varig neder­börd
kastby; orkanby; regnby; stormby; vindby; åskby
det var upp­åt 30 sekund­meter i byarna
belagt sedan 1741; av nederländska bui eller lågtyska med samma betydelse; av ovisst urspr.