publicerad: 2021  
bås båset, plural bås, bestämd plural båsen
bås·et
substantiv
av­balkat ut­rymme för ett nöt­kreatur i ladu­gård
korna föstes in i sina bås
äv. om liknande av­balkning, sär­skilt för hysande av en el. flera personer i visst syfte
jurybås; vittnesbås
barnen hade ett litet hemligt bås på vinden; han fick klä av sig i ett bås bak­om ett för­hänge av plast
spec. i is­hockey om av­balkning där spelare av­tjänar till­fälligt straff var­dagligt
han fick två minuter i båset för fast­hållning
äv. bildligt
väljarna låter sig inte fösas in i några bås
man saknar inte kon förr­än båset är tomt se ko
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska bas; trol. bildat till 1binda!!