publicerad: 2021  
bältesläggning bältes­läggningen bältes­läggningar
bält·es|­lägg·ning
substantiv
bäl`tesläggning
det att bälteslägga
bältes­läggning är en akut tvångs­åtgärd och ska vara kort­varig
belagt sedan 1959