publicerad: 2021  
bära sig bar burit, presens bär
bur·it sig
verb
`ra sig
1 gå ihop ekonomiskt
något bär sig
den lilla butiken bar sig inte längre
belagt sedan 1690
2 i vissa ut­tryck slumpa sig
det bär sig sätt
det bar sig inte bättre än att han trillade i sjön
belagt sedan 1881