publicerad: 2021  
bög bögen bögar
bög·en
substantiv
något var­dagligt; kan upp­fattas som ned­sättande homosexuell man
bögpar
rätten för bögar att gifta sig och adoptera barn
belagt sedan ca 1910; ev. av månsing bög 'lätt­lurad, lätt­sinnig man' eller av franska bougre 'usling', av medeltids­latin Bulgarus 'kättare', urspr. 'bulgar'