publicerad: 2021  
cellgift cell­giftet cell­gifter
cell|­gift·et
substantiv
cell`gift
typ av läke­medel som hämmar till­växten av (snabbt växande) celler och särsk. anv. vid elak­artade tumör­sjukdomar
cellgiftsbehandling
cellgift (mot något)
en hög dos cell­gift; hon var svårt sjuk i cancer och fick cell­gift
belagt sedan 1955