publicerad: 2021  
celsiusgrad celsius­graden celsius­grader
celsius|­grad·en
substantiv
cel`siusgrad
enhet i celsius­skalan mot­svarande 1/100 av temperaturskillnaden mellan vattnets kok­punkt och frys­punkt
belagt sedan 1947