publicerad: 2021  
ceremoni ceremonin ceremonier
cere·moni·er
substantiv
ceremoni´
hög­tidlig akt eller förrättning
JFR rit, ritual
kröningsceremoni; namngivningsceremoni; öppningsceremoni
priset över­lämnas vid en enkel ceremoni på ambassaden; den korta religiösa ceremoni vid vilken hans stoft vigdes till jorden
äv. bildligt om­ständligt agerande
här behövs inga vidare ceremonier, kasta ut honom bara!
belagt sedan 1529; av lat. cærimo´nia 'fromhet; heligt bruk'