publicerad: 2021  
cession cessionen cessioner
cess·ion·en
substantiv
[se∫o´n]
en borgenärs över­låtelse av fordran till ny person utan gäldenärens sam­tycke
cession (av något) (till någon)
äv. över­låtelse av territorium från en stat till en annan
ibland äv. konkurs
belagt sedan 1669; av lat. cess´io 'av­trädande'