SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
emanation [-∫o´n] substantiv ~en ~er e·man·at·ion·enut­flöde särsk. om alla varelsers och tings spontana ut­flöde ur gudomen enl. viss religiös spekulation af.fil.emanation (av ngt) (från/ur ngt)sedan 1722till emanera