publicerad: 2021  
cool coolt el. cool, plural coola
adjektiv
[ko´l]
var­dagligt som gör ett svalt och lugnt in­tryck ibland om musik men oftast all­männare
cool musik; hur kunde han vara så cool när motorn kokade?
äv. med mer obestämd, all­mänt positiv, inne­börd
coola glas­ögon; caféet var fullt med coola människor
belagt sedan 1951; av engelska cool 'sval; kylig'; besläktat med 1kall, kylig