publicerad: 2021  
1data plural
substantiv
da`ta
(digitalt lagrade) upp­gifter (om något) av för­hållandevis exakt slag gärna resultat av mätningar eller dylikt; ofta i siffer­form
databank; datadriven; datainsamling; hårddata; mjukdata; rådata
data (om någon/något/sats)
data (om någon)
data (om något)
data (om sats)
värde­fulla data om klimat­förändringar; nya data med­för att hans teori måste revideras
belagt sedan 1743; 1950-talet om datorbaserade uppgifter; av lat. dat´a, plur. av datum
2data datan
dat·an
substantiv
da`ta
var­dagligt; över­gripande beteckning i allmän­språket system som fort­löpande på elektronisk väg lagrar (vissa) upp­gifter och bearbetar dem på beordrat sätt med hjälp av program
dataintrång; datanörd; dataoperatör; dataspel
() data
upp­gifterna ligger på data; dokumentet har scannats in och lagts över på data
någon gång äv. om själva maskinen el. an­läggningen var­dagligt
SYN. dator
datan har kraschat, så vi får ingen­ting gjort
belagt sedan 1960-talet; kortord för datamaskin