publicerad: 2021  
degenerera degenererade degenererat
verb
degenere´ra
ut­vecklas till det sämre särsk. om arter el. grupper (ofta i förhållande till tidigare generationer)
JFR urarta
någon/något degenererar (någon/något)
någon degenererar (någon)
någon degenererar (något)
något degenererar (någon)
något degenererar (något)
det sades att släkten hade degenererat genom in­gifte
äv. bildligt
han betecknade den moderna konsten som degenererad
någon gång äv. vanligen pass. ut­veckla till det sämre
många an­såg att skolan hade degenererats
belagt sedan 1670; av lat. degenera´re med samma betydelse, till de 'från; ur' och gen´us 'släkt; börd'
degenereradegenererande, degenerering, degeneration