SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nbart adverb en|­bartinte mer än admin.SYN.synonym1blottsynonym1barasynonymendast enbart tre personer in­fann sig på mötetäv. med tanke på in­skränkning till bara en kategori e.d.ute­slutande man kan inte enbart lasta politikerna för dagens situationäv.med bort­seende från allt annat enbart i de norra stads­delarna finns över 1000 o­uthyrda lägenhetersedan 1888till äldre sv. enbar, adj., trol. till 1en och 1bar