publicerad: 2021  
1dess
adverb
desto
ju förr dess hellre
dess värre se värre
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þäs, eg. genitiv sing. neutr. av þän, se ur­sprung till 1den!!
2dess
pronomen
i vissa ut­tryck den tid­punkten som fram­går av samman­hanget
vi skildes åt vid buss­hållplatsen igår kväll, och sedan dess har ingen sett henne; rapporten ska vara färdig till jul och till dess är det bara två månader
belagt sedan 1717; fornsvenska þäs(s), thess; genitivform av 2den 1
3dess desset, plural dess, bestämd plural dessen
dess·et
substantiv
tonen ett halvt ton­steg under d
dess moll
belagt sedan 1782; jfr ur­sprung till 2ess!!