SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
energiskog [-∫i`-] substantiv ~en ~ar en·ergi|­skog·ensnabb­växande skog som odlas för att an­vändas som bränsle vid värme- eller el­produktion i stället för fossila bränslen och kärn­kraft; om sälg, poppel m.m. bot.tekn.bio­massa från energiskogsedan 1976