publicerad: 2021  
diet dieten dieter
di·et·en
substantiv
die´t
samman­sättning av kost under längre period särsk. så­dan som är fast­ställd av medicinska skäl
dietmat; fiskdiet
en diet (av/på något)
en diet (av något)
en diet (något)
en en­formig diet; genom att hålla sträng diet lyckades han gå ner i vikt
belagt sedan 1578; av franska diète med samma betydelse; av lat. diæ´ta, grek. di´aita 'levnadssätt'