SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nfaldig adjektiv ~t en|­fald·igdum och o­kunnig och där­för lätt­lurad e.d. ned­sätt.admin.psykol.SYN.synonymdum 1synonymabderitisk JFRcohyponymstupid äv. om handling o.d.en enfaldig frågahans enfaldiga upp­synsedan 1457Namnlös och Valentinfornsv. enfaldogher, äldre enfalder, eg. ’vikt en gång’; besl. med fåll, 2fålla; jfr -faldig