SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eng´elska substantiv ~n engelskor engel·skan1knappast plur. det officiella språket i Eng­land och USA och i många an­dra länder land.språkvet.många svenska ungdomar är mycket duktiga på engelska(på) engelskasedan 15632kvinna från Eng­land land.yrk.sedan 1741Beträffande an­vändning i samman­sättningar, se stilruta för svenska.