SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nharmonisk adjektiv ~t en|­harm·on·isksom (nästan) stämmer över­ens om toner vars tonhöjdsskillnad är mindre än ett halvt ton­steg admin.en enharmonisk skalaenharmoniska toner är bl.a. ciss och dess, som är skilda på stråk- och blås­instrument men samman­faller på pianotäv. om ut­byte av en ton i ett så­dant tonpar mot den an­draenharmonisk förväxlingenharmonisk modulationsedan 1802av grek. enharmonikos´ med samma betydelse; jfr harmoni