publicerad: 2021  
dirigera dirigerade dirigerat
verb
[-ge´-] el. [-∫e´-]
1 leda fram­förande av (musik­verk) med hjälp av speciella hand- och arm­rörelser
någon dirigerar något/några
någon dirigerar något
någon dirigerar några
han dirigerade Mahlers tredje symfoni
äv. med av­seende på orkester el. kör
han har dirigerat Wien­filharmonikerna i många år
belagt sedan 1646; av lat. dirig´ere 'styra; rikta; rätta'
2 ibland med partikel, t.ex.om styra i viss riktning rumsligt el. abstrakt
någon dirigerar (om) någon/något (någonstans)
någon dirigerar (om) någon (någonstans)
någon dirigerar (om) något (någonstans)
flott­styrkan dirigerades till Syd­atlanten; han dirigerade bollen över mål­linjen; dirigera pengarna till stöd­områdena; planet dirigerades om till Malmö
belagt sedan 1636
dirigeradirigerande, dirigering