publicerad: 2021  
disagio disagiot
dis·agiot
substantiv
[-a´g-]
belopp som kursvärdet på ett värde­papper eller mynt under­stiger det nominella värdet med
JFR agio, pari
belagt sedan 1867; av ita. disaggio med samma betydelse, till dis-, upp­hävande partikel, och agio