SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nhetlig adjektiv ~t en·het·ligsom ut­gör eller ger in­tryck av att vara en enhet om mång­fald el. ngt samman­satt af.JFRcohyponymenahandacohyponymhomogencohyponymlikartad hela möblemanget hade en enhetlig klädselriks­språket är tämligen enhetligtsedan 1885