SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nhetsflygplan substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en en·hets|­flyg·plan·et(typ av) flyg­plan som kan an­vändas för många syften t.ex. om militär­plan för så­väl jakt, attack och spaning som ut­bildning mil.JFRcohyponymjaktplancohyponymbombplan enhetsflygplanet Viggensedan 1965