publicerad: 2021  
diskontinuerlig diskontinuerligt diskontinuerliga
dis·kon·tinu·er·lig
adjektiv
diskontinue´rlig
som inte är sammanhängande i tid el. rum
en diskontinuerlig signal
spec. matematik om kurva el. mot­svarande funktion
en diskontinuerlig funktion
belagt sedan 1881; till lat. dis´- 'isär' och kontinuerlig