SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nhällig adjektiv ~t en|­häll·igsom utan undan­tag har samma å­sikt om grupp; särsk. i ngn tviste­fråga e.d. admin.samh.JFRcohyponymsamstämmig en enhällig styrelse röstade i­genom för­slagetäv. om handling e.d.ett enhälligt besluthon valdes enhälligt till ord­förande (adv.)enhällig (i ngt)sedan 1547av ty. einhellig med samma betydelse, eg. ’sam­stämmig’, till hellen ’ljuda; in­stämma’; jfr misshällighet