SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
enigma´tisk adjektiv ~t enigm·at·isksvår­förklarlig och gåt­full ngt högt.admin.af.psykol.JFRcohyponymoutgrundlig hans enigmatiska poesiMona Lisas enigmatiska leendesedan 1679via lat. till grek. ai´nigma ’dunkelt tal; gåta’