SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
enkann´erligen adverb en·kann·er·lig·eni synnerhet åld.Nollalla kristna och enkannerligen prästerna bör betänka sitt an­svarsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. enkannelika; jfr isl. einkanliga, eg. ’som bör ut­väljas’, till einkanna ’ut­välja’, till einn ’ensam’ och kanna ’lära känna’