SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
en`ligt preposition en·ligti överens­stämmelse med ett krav, en önskan, en upp­fattning e.d. NollJFRcohyponymjämliktcohyponym1efter 4 enligt en tidigare överens­kommelse över­sänder vi här­med varornaenligt egen ut­sago var han hemma hela kvällenenligt min mening är ljudet för högtäv. all­männare, särsk. vid åter­givande av ut­saga e.d., som man inte nöd­vändigtvis själv står förenligt vad TT in­hämtat var rånaren beväpnadenligt läro­boken är vi inne i en klimat­förändringenligt ngns förmenandeseförmenande enligt uppdragseuppdrag 1 sedan 1746urspr. neutrum­form av fornsv. enliker ’ensam; sär­skild’